توپ ایران خودرو صندلی میلیون تصویری

توپ: ایران خودرو صندلی میلیون تصویری راننده قیمت خودرو سرگرمی

گت بلاگز Uncategorized افشاگری بازیگر زن جوان راجع به رابطه نامشروع در سینما

رابطه نامشروع | سوگل طهماسبی | بازیگران زن | رابطه جنسی | بازیگر زن | بازیگری | سینمای | بازیگر | فیلمساز | سینما | سریال

افشاگری بازیگر زن جوان راجع به رابطه نامشروع در سینما

افشاگری بازیگر زن جوان راجع به رابطه نامشروع در سینما 

سوگل طهماسبی بازیگر سینمای کشور کشور عزیزمان ایران از ارتباط هاي نامشروع عوامل فیلم ها با بازیگران زن پرده برداشت و گلایه خود را رسانه اي نمود. بازیگر تلویزیون گفت به فیلمسازی گفتم من حاضرم بعنوان هنرور از جلوی دوربین رد شوم ولی در واقع بهای گزافی ندهم بابت نقش اول اثری را بازی کنم.

سوگل طهماسبی بازیگر سریال کیمیا مقیم شهر جنگ زده اهواز بودکه با باورهای سنتی اش وارد عرصه بازیگری شده است هست. طهماسبی در گفتگوی اخیرش اعتراف می کند که من آدم سنتی هستم و با پیشرفت زمان، افکارش همچنان سنتی باقی خواهد ماند و ناراحت نیست که افکارش را نمی تواند بروز کند.

افشاگری بازیگر زن جوان راجع به رابطه نامشروع در سینما

او تاکید می کند که در دوران جوانی و نوجوانی همواره حجاب خوبی داشته و همه ي وقت دختری است که آزادی فراوانی داشته ولی هیچگاه سوء بهره گیری اي از آزادی اش نمی کند.بازیگر سریال کیمیا در ادامه این گفتگو اشاره می کند پدرش همواره به این توصیه تاکید داشته است که دختری تربیت کرده که همواره وی را سربلند خواهد کرد.

در ادامه این گفتگو اودر پاسخ به این که هیچ گاه احساس نکردی پوست موزی دیگران زیر پایت می گذارند و ممکن است حتی زمین بخوری و زانوهایت زخمی شده است و سرخوردی و چه چیز حین این سرخوردن تورا نگاه داشت؟ طهماسبی در پاسخ به این سئوال اشاره می کند هنگامی که پدرم مسئولیت مرا به عهده خودم گذاشت و گفت درست گزینه کن

رابطه نامشروع | سوگل طهماسبی | بازیگران زن | رابطه جنسی | بازیگر زن | بازیگری | سینمای | بازیگر | فیلمساز | سینما | سریال

و درست زندگی کن در واقع مسئولیت خودم گردن خودم بود. من خیلی آدم محتاطی شدم باورتان نمی شود من خیلی از نقش ها را به علت این که مقنعه سرم میکردم از دست دادم.احساس می کردم که با مقنعه از خودم اکثر محافظت میکنم و به طرف مقابلم حد و مرزش را می فهماندم و در خیلی موارد کنار گذاشته شدم.

در ادامه این گفتگو مجری سئوال می کند که ممکن است افرادی تو را جهت معاشرت هاي کوتاه گزینه کنند ولی جهت تو نقش هاي بلند در نظر بگیرند.طهماسبی در پاسخ به این سئوال می گوید پیش می آید. به این فیلمساز گفتم من حاضرم بعنوانِ هنرور از جلوی دوربین رد شوم ولی در واقع بهای گزافی ندهم بابت نقش اول اثری را بازی کنم.

 به گزارش پارس ناز این کارگردان در پاسخ به طهماسبی می گوید تو در سینما هیچ چیزی نمیشوی.بازیگرِ سریال برادر در ادامه اشاره میکند شاید از نظر آن فیلمساز من چیزی نشدم ولی از نظر خودم همۀ چیز شدم.من خیلی نشانه این نبود که آدم مشهوری شوم. چون اگر قرار بود بدهید صورت فکر کنم روش و شیوه زندگی ام را به صورت دیگری گزینه می کردم.

افشاگری بازیگر زن جوان راجع به رابطه نامشروع در سینما

شیوه اي که من گزینه کردم در نهایت به آن شهرت ختم نمیشود. باورم نمی شد که من کاری را بازی کردم که پشت سر من دختری بعنوان هنرور «سیاهی لشگر» می نشست و بعدا در یکی از آلبوم ها نقش یک بازی میکرد.عیبی ندارد همۀ آدم هاي پیشرفت می کنند ولی این مسئله جهت من سنگین به آخر رسید.

عکس های اینستاگرامی سوگل طهماسبی

رابطه نامشروع | سوگل طهماسبی | بازیگران زن | رابطه جنسی | بازیگر زن | بازیگری | سینمای | بازیگر | فیلمساز | سینما | سریال

جنجال بازیگر زن راجع به رابطه جنسی در سینما

واژه های کلیدی: رابطه نامشروع | سوگل طهماسبی | بازیگران زن | رابطه جنسی | بازیگر زن | بازیگری | سینمای | بازیگر | فیلمساز | سینما | سریال

افشاگری بازیگر زن جوان راجع به رابطه نامشروع در سینما

افشاگری بازیگر زن جوان راجع به رابطه نامشروع در سینما

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz