توپ ایران خودرو صندلی میلیون تصویری

توپ: ایران خودرو صندلی میلیون تصویری راننده قیمت خودرو سرگرمی

گت بلاگز وب‌گردی سند 2030 یونسکو چیست؟

سند آموزش ۲۰۳۰ چندی پیش در کشورمان رونمایی شد و مطابق آن و تعهداتی که کشورمان دارد، باید اموری را انجام دهد که تعارضات و مغایرت‌هایی را با

سند 2030 یونسکو چیست؟

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، سند جهانی توسعه پایدار 2030 با عنوان ارتقای سطح سواد و زیاد کردن کیفیت آموزش، یکی از اسنادی است که به نظر قرار است در کشورمان نیز اجرا شود.

در این مجال به آنچه که به عنوان پیش نویس این سند معرفی شده است است خواهیم پرداخت.

رهبران کشورهای عضو شرکت ملل متحد، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی رتبۀ این شرکت متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را که نتیجۀ یک فرآیند گستردة مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاست گذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ 2016 اجرایی کنند. این دستور کار دارای 17 نشانه مهم و 169 نشانه خاص هست.
یونسکو که به عنوان یک نهاد بین المللی در امر آموزش آشنا می شود، اجرای نشانه چهارم توسعۀ را به عهده دارد که به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر جهت همه مطابق «سند توسعه پایدار2030 » قدم بر می دارد.
یونسکو سه نقش «هدایت و هماهنگی»، «نظارت و گزارش دهی»، و «ارتقای ظرفیت کارشناسی دولتها» را در این سند مد نظر قرار داده هست؛ این عنوان در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر 2015 به تصویب نهایی رسیده هست.
این سند جهانی تازه دامنه فراگیرتری دارد و علاوه بر حوزه ناتمام آموزش جهت همه، حوزه های دیگر آموزش «اشتغال و توسعۀ مهارتها»، «آموزش فنّی و حرفه ای»، «آموزش عالی»، «آموزش سلامت و بهداشت»، «آموزش های اجتماعی» و «شهروندی» را هم نشانه قرار داده هست.
به همین دلیل، از نهادهایی مانند یونسکو، یونیسف، برنامۀ توسعۀ ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و بانک جهانی و نهادهای ملّی دیگر در سطح هر کشور استفاده خواهد شد و انتظار خواهند داشت که در تحقّق نشانه چهارم و اهداف خاص دستور کار توسعۀ پایدار 2030 اهتمام داشته باشند.
• اهداف مورد اشاره سند 2030 مطابق پیش نویس
این سند پیش نویس اهداف مختلفی را دنبال خواهد کرد که آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، سنجش و ارزیابی کیفیت و یادگیری، مواظبت اوان کودکی، آموزش پیش دبستانی و ابتدایی، آموزش فنّی و حرفه ای و مهارتی رسمی، آموزش عالی مهارتی متوسطه، آموزش فنّی و حرفه ای و مهارتی غیررسمی، دسترسی به آموزش عالی با کیفیت و برابر، کارآفرینی با تأکید بر کار شایسته، برابرسازی وقت های آموزشی و اجتماعی جهت زنان و دختران، دسترسی برابر اقشار آسیب پذیر به آموزش، آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه، توسعۀ سوادآموزی و مقابله با کم سوادی، آموزش توسعۀ پایدار در آموزش ابتدایی و متوسطه با تأکید بر ایجاد هماهنگی بین بخشی، آموزش توسعۀ پایدار در آموزش عالی، آموزش سلامت و شیوه های زندگی سالم و بهداشتی، مدارس و تجهیزات آموزشی در سطوح ابتدایی و متوسطه، دانشگاه ها و نهادهای آموزش عالی، فناوری و تجهیزات آموزش های غیر رسمی مهارتی، توسعۀ همکاری های علمی و بین المللی در آموزش عالی، توسعۀ همکاری های بین المللی در آموزش مهندسی، توسعۀ همکاری های علمی و بین المللی در زمینۀ تربیت معلم، ارتباط با مراجع، اسناد کلان بالادستی و آموزش 2030، شاخص های آموزش 2030، آموزش 2030، ترویج هماهنگی، سیاستگذار، جامعۀ علمی و پژوهشی، انجمن های علمی و شرکت های مردم نهاد و آموزش 2030، اطلاع رسانی به دانشگاه ها و نهادهای آموزشی، نهادی و بین بخشی در ساختارهای دولتی، مطبوعات و آموزش 2030 و رسانه های جمعی و آموزش 2030 از دیگر موارد این سند اعلام شده است است
• قیمت عضویت در دبستان ها مطابق آمار سال 1393، 98 درصد است

بر اساس آن چیزی که در پیش نویس سند 2030 آمده هست، قیمت عضویت دانش آموزان در بعضی سالها مورد بررسی قرار گرفته است که به اجمال به بخشی از آنها می پردازیم.

عبارات مهم : شبکه های اجتماعی – روابط اجتماعی
نرخ عضویت خالص در مدارس ابتدایی در 1393 و بر اساس آنچه وزارت آمورش و پرورش اعلام کرده هست، 98.45 درصد است و قیمت باسوادی افراد 15 تا 24 سال در مردان و در سال 1393 برابر با 98.2 درصد آن هم مطابق اعلام مرکز آمار کشور عزیزمان ایران و دفتر جمعیت هست.

همچنین همین آمار در بین زنان، 97.7 درصد است و بر اساس اعلام آمار سال 1392، نسبت دانش آموزانی که پایه اول تحصیلی را شروع کرده اند و به پایه پنجم می رسند، 94.5 درصد اعلام شده است هست.
• معرفی نظام آموزشی کشور عزیزمان ایران

نظام آموزش رسمی کشور عزیزمان ایران از چهار سطح تشکیل شده است است که دوره پیش دبستان، آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه و آموزش عالی هستند.

دوره آموزش پیش از دبستان یک دوره یک ساله یا دو ساله است که گروه سنی 4 تا 5 ساله را در بر می گیرد؛ دوره آموزش ابتدایی جهت گروه های سنی 6 تا 11 ساله است که مشمول بر یک دوره شش ساله است که به دو مقطع سه ساله تقسیم می شود؛ دوره آموزش متوسطه مشمول بر دو سطح سه ساله است که متوسطه اول و متوسطه دوم نامیده می شود و آموزش عالی که جهت گروه های سنی 18 تا 27 سال هست.

تأکید بر آموزش رایگان 12 ساله در مدارس از راهبردهای جهانی سند 2030
اجباری بودن 9 سال تحصیلی در مدارس/ تأکید بر زیاد کردن سال های اضطراری تحصیل

وضع قوانین و تدوین سیاست هایی که متضمن یک دوره دوازده سالۀ آموزش رایگان، فراگیر، منصفانه و با کیفیت در مقاطع ابتدایی و راهنمایی باشد و مخارج آن از محل درآمدهای عمومی تأمین شود از سیاست های این سند تازه هست. از دوازده سالِ یادشده، 9 سال آن باید جهت همۀ کودکان اضطراری باشد و به نتیجه های یادگیری مرتبط و مناسب بینجامد.

به منظور همگامی با معیارهای بین المللی، کشورها باید تعداد سال های آموزش اضطراری و رایگان را زیاد کردن دهند و در این راستا باید ظرفیت ها و واقعیت های متفاوت ملّی، سطوح توسعه یافتگی، اولویتها و سیاستهای ملّی را مد نظر داشته باشند.

*برخی معیارهایی که کشورها مطابق سند 2030 باید انجام دهند

– تدوین معیارها و بازبینی مواد درسی جهت تضمین کیفیت و ارتباط آن با محتوا، مهارت ها، ظرفیت ها، ارزش ها، فرهنگ، دانش و جنسیت.

– تقویت کارایی و کارآمدی مؤسسه های آموزشی، راهبری و حاکمیت مدارس از طریق زیاد کردن همکاری جوامع، از جمله جوانان و والدین در مدیریت مدارس.

-اختصاص منصفانه تر منابع در بین مدارس محروم از نظر اجتماعی ـ اقتصادی و مدارسی که از مزایای اجتماعی ـ اقتصادی بهره مند هستند.

-ترویج آموزش های دوزبانه و چندزبانه در جوامع چندزبانه.

-شناسایی موانعی که کودکان و جوانان آسیب پذیر را از دسترسی به برنامه های آموزش کیفی دور نگه می دارد و تصمیم گیری های مؤثر جهت برطرف آن موانع.

-حمایت از رویکردی جامع جهت مقاوم سازی مدارس در برابر تأثیرگذاری بلایای طبیعی، با توجه به شیوه تأثیرگذاری بلایا یا دامنۀ اثر آنها از جمله روش های این مقاوم سازی، می توان به تأمین امکانات ایمن تر جهت مدارس، آموزش مدیریت بلایا در مدارس، مقاومت و کم کردن مخاطرات، اشاره کرد.

– فراهم آوردن امکان آموزش از راه دور، آموزش فنّاوری های اطلاعاتی و ارتباطی، دسترسی به فنّاوری های مناسب و زیربناهای مهم جهت تسهیل ایجاد فضای یادگیری در منازل و در مناطق جنگی و مناطق دور افتاده، به خاص جهت دختران، زنان، پسران و جوانان آسیب پذیر و سایر گروه های به حاشیه رانده شده.

-تضمین بازبینی کتب و برنامه های درسی، بودجه و سیاستگذاری های آموزشی و همینطور آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت های آنان به وسیله دولت ها به نحوی که موارد یاد شده است عاری از هرگونه کلیشۀ جنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند.

*همکاری پنج وزارتخانه در جهت تأمین مالی اهداف سند 2030

ایجاد رویکردی بخشی و یا بین بخشی جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت سوادآموزی و همچنین جهت تأمین بودجه از طریق تقویت همکاری و هماهنگی میان وزارتخانه های مرتبط، از جمله وزارتخانه های آموزش، بهداشت، رفاه اجتماعی، کار، صنعت و کشاورزی و همینطور تقویت همکاری و هماهنگی میان جامعۀ مدنی، بخش شخصی و شرکای دوجانبه و چند جانبه، با حمایت عملی از تمرکززدایی.

تضمین کیفیت بالای برنامه های سواد آموزی و حساب آموزی بر مبنای سازوکارهای ارزیابی ملّی و تضمین اینکه این برنامه ها در جهت نیازهای یادگیرندگان و با توجه به دانش و آموخته های پیشین آنها تهیه و تنظیم شده است باشند. لازمۀ تحقّق این مهم، بذل توجه خاص به فرهنگ، زبان، روابط اجتماعی و سیاسی و فعالیتهای اقتصادی، با توجه خاص به زنان و دختران و گروه های آسیب پذیر هست. ضمناً ضرورت دارد تا برنامه های یاد شده است با برنامه های مهارت آموزی و ارتقای مهارت ها جهت معیشت و اشتغال شایسته و شرافتمندانه، به عنوان دو عنصر مهم یادگیری مادام العمر، ادغام شوند.

*ایجاد مدارس عاری از خشونت!

در این پیش نویس همچنین در بندی آمده است: سیاست گذاری و تدوین راهبردهایی جهت حفاظت از یادگیرندگان، معلمان و پرسنل آموزشی از خشونت در چارچوب ایجاد مدارس عاری از خشونت و اتخاذ رویکردهای مناسب در مناطقی که درگیر جنگ مسلحانه اند، متعهد شدن به حقوق بین المللِ بشردوستانه و اجرای آن به عنوان ابزاری جهت حفاظت از مدارس به عنوان مکان های متعلق به جامعۀ مدنی و ترویج پاسخگویی در قبال خشونت در اجرای آموزش 2030.

تضمین اینکه همۀ مؤسسه ای آموزشی امن باشند و آب، برق، سرویس های بهداشتی سالم و مستقل جهت دختران و پسران داشته باشند که در دسترس، کافی و ایمن باشند.

آنچنان که در پیش نویس این سند عنوان شده است هست، نوعی القا وجود خشونت و دیگر موارد در مدارس است که به نوعی سیاه نمایی در آن وجود دارد.

-کلاس های درس ایمن و کافی باشند و مدارس مجهز به مواد آموزشی و فنّاوری های مناسب باشند.

-تضمین تخصیص داده شده است منصفانۀ منابع در میان مدارس محروم از نظر اجتماعی -اقتصادی و مدارس غیر محروم و همینطور در میان مؤسسه های آموزشی.

-سیاست گذاری های جامع، منصفانه و جنسیت محور جهت مدیریت معلمان و اجرای آن سیاست ها در حوزه های متفاوت مرتبط با استخدام، آموزش، توزیع معلمان، میزان حقوق دریافتی، توسعۀ حرفه ای و ارتقای شرایط کاری آنان؛ ضمن بهینه سازی جایگاه معلمان و آموزگاران و ارتقای کیفیت آموزش.

-آموزش مهارت های کافی فنّی به معلمان به منظور توانمند ساختن آنان در کاربرد فنّاوری های اطلاعاتی و ارتباطی و شبکه های اجتماعی. آموزش سواد اطلاعاتی به آنان و مهارتهای نقد و واکاوی منابع مورد استفاده جهت تدریس و نیز نحوه برآوردن نیازهای کودکان استثنایی (کودکان دارای نیازهای ویژه) و رویارویی با چالش های ناشی از داشتن شاگردان استثنایی در کلاس درس.

-ایجاد و اجرای نظام های مؤثر جهت دریافت و دسترسی به اطلاعات، به منظور حمایت از روشهای خوب تدریس و نیز توسعۀ حرفه ای معلمان و حصول اطمینان از تأثیرگذاری مثبت آموزش بر فعالیت معلمان.

-تقویت مدیران مدراس جهت اصلاح آموزش و یادگیری.

-ایجاد یا تقویت سازوکارهایی جهت گفت وگوی اجتماعی نهادینه شده است با معلمان و شرکت های نماینده معلمان، به منظور تضمین همکاری کامل آنان در توسعه، اجرا، پایش و ارزیابی سیاست های آموزشی.

*مولفه های مهم «اهداف» و «راهبردهای ملی» جهت تسهیل هدفگذاری در سند ملی برنامه

در اهداف مهم این سند مواردی آمده است که رایگان بودن آموزش، در دسترس بودن آموزش، اتمام سه دوره تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) با تاکید بر 9 سال آموزش اجباری، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش، پیامد آموزش و یادگیری موثر در اهداف این سند آمده هست.

*اهداف و تأکیدات سند 2030/ دسترسی دختران و پسران به آموزش آزاد

هدف نخست، تا سال 2030 دسترسی همه دختران و پسران به آموزش آزاد، برابر و با کیفیت که منجر به نتیجه های یادگیری مرتبط و موثر شود؛ دست یابند.

دومین هدف، تا سال 2030 همه دختران و پسران به آموزش با کیفیت ما قبل دبستان و مواظبت اوان کودکی دست یابند به همراه یک سال آموزش پیش دبستان رایگان و اجباری.

-در مجموع تمامی اسناد بالادستی بر آموزش با کیفیت و رایگان جهت دانش آموزان تأکید دارند.

*سوادآموزی در کشور عزیزمان ایران همواره رو به پیشرفت است

سازمان نهضت سواد آموزی در گروه سنی 15 تا 24 سال که تحت عنوان جوانان از آن یاد می شود، با رشدی حدود نیم درصدی روبه رو بوده است و تقریباً به مرز 98 درصد باسواد در این گروه سنی رسیده است در گروه سنی 15 تا 64 سال نیز میزان جمعیت باسواد 2,64 درصد زیاد کردن داشته هست.

در گروه سنی 10 تا 49 سال که گروه نشانه برنامه هستند، درصد باسوادی حدود 93 درصد در سرشماری سال 90 هست.

*چالش ها و خلأهای کشورها که در سند 2030 وجود دارد

نیاز به تبیین در بخش آموزش های آزاد جهت دست اندرکاران و اتخاذ سیاستها و وضع قوانین و مقررات در خصوص آن از خلاهای موجود این بخش هست.

افزایش همکاری های بخشی و بین بخشی در خصوص سیاست گذاری در بخش نظارت و ارزیابی و اعمال قوانین موجود و وضع قوانین ومقررات مورد نیاز در خصوص پرسشها و معضلات فرهنگی؛ اجتماعی و اقتصادی (مانند ازدواج زودرس دختران؛ نیاز والدین به نیروی کار فرزندان؛ پراکندگی جغرافیایی وصعب العبور بودن بعضی مناطق و.. ) و عدم دسترسی بخشی از کودکان به آموزش های پیش دبستانی به علت رایگان نبودن آن بخشی از چالش های حوزه دسترسی به آموزش هست.

تراکم بالای دانش آموزان؛ به کار گیری نیروهای غیر مرتبط؛ متناسب نبودن محتوای درسی با وقت آموزش و کمبود فضای آموزشی استاندارد از مهمترین عواملی است که موجب کم کردن کیفیت آموزش و تکرار پایه وترک تحصیل (به میزان محدود) در نظام آموزشی شده است است که خلا قانونی در این بخش احساس نمی شود بلکه موانع اعتباری واجرایی و هماهنگی های بخشی و بین بخشی از عوامل موجده آن هست.

*ارتقاء، تکرار پایه و ترک تحصیل

بررسی ها نشان می دهد در سال های اخیر شاخص های جریان دانش آموزی در حد مطلوبی قرار داشته به گونه ای که در سال تحصیلی 94-93 شاخص قیمت ارتقای دوره ابتدایی به میزان 97,42 درصد و شاخص قیمت تکرار پایه و ترک تحصیل دوره ابتدایی به ترتیب به 1,36 درصد و 1,23 درصد بوده هست. آینده نگری می شود شاخص های قیمت ارتقاء، تکرار پایه و ترک تحصیل تا آخر اجرای برنامه در سال 1410 و 1411، به ترتیب 99.5، 0/3 و 0/2 درصد برسد.

*ثبت نام در مدارس کشور عزیزمان ایران همواره رو به رشد بوده است

نرخ خالص عضویت در دوره اول در طول سال های اجرای برنامه آموزش جهت همه بین سال 2000 تا 2014 با رشد متوسطه 15,63 درصدی از 78,4 درصد به 94,03 درصد رسیده هست، ولی در سال 2015 این قیمت با کم کردن تقریباً یک درصدی به 93,04 درصد رسیده هست.

پیش بینی می شود این قیمت تا آخر سال 2020 با زیاد کردن 3 درصدی به 96,04 درصد برسد که با زیاد کردن این شاخص تعداد بیشتری از کودکان قیمت گذر از دوره ابتدایی – بازمانده از تحصیل جذب خواهند شد.

همچنین در همین سالها در دوره اول متوسطه یا (راهنمایی با رشد4 درصدی از 94,11 درصد به 98,12 درصد رسیده هست. آینده نگری می شود با نشانه تأمین و بسط عدالت در برخورداری از وقت های اموزش و تربیت تا آخر سال نهایی 2020 و با زیاد کردن 1,6 درصدی به 99,93 درصد برسد.

دلایل زیاد کردن رشد قابل توجه نرخهای یادشده در طول این سالها می توان به سرمایه گذاری و سیاستگذاری دولت در جذب کودکان مورد نیاز التعلیم بازمانده از تحصیل، اجرای برنامه های شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل با تأکید بر جذب کودکان بازمانده از تحصیل دختر، روستایی و عشایری، حمایت از تقویت مدارس شبانه روزی و دِه مرکزی، آموزش از راه دور، تشکیل کلاس های ضمیمه روستایی و … اشاره نمود.

موارد یاد شده است عیناً در سند پیش نویس 2030 ذکر شده است است که بسیاری از موارد آن با آنچه که در کشورمان وجود دارد مغایرت هایی دارد.
منبع: مشرق
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: شبکه های اجتماعی | روابط اجتماعی | برنامه ریزی | یادگیری | کودکان | برنامه | آموزشی | یادگیری | سیاست | آموزش | همکاری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz