توپ ایران خودرو صندلی میلیون تصویری

توپ: ایران خودرو صندلی میلیون تصویری راننده قیمت خودرو سرگرمی

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط بین انزوای اجتماعی و تغییرات شیمیایی مغز

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، کارشناسان موسسه تکنولوژی کالیفرنیا ماده شیمیایی خاص کشف کردند که در نتیجه انزوای مزمن اجتماعی، در مغز تجمع می یابد.

ارتباط بین انزوای اجتماعی و تغییرات شیمیایی مغز

ارتباط بین انزوای اجتماعی و تغییرات شیمیایی مغز

عبارات مهم : محققان

محققان دریافتند که انزوای اجتماعی با تغییرات شیمیایی مغز مرتبط است.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، کارشناسان موسسه تکنولوژی کالیفرنیا ماده شیمیایی خاص کشف کردند که در نتیجه انزوای مزمن اجتماعی، در مغز تجمع می یابد.

پژوهشگران دریافتند که این ماده شیمیایی مسئول اثرات منفی انزوای اجتماعی است.

ارتباط بین انزوای اجتماعی و تغییرات شیمیایی مغز

انزوای اجتماعی اثرات مخربی بر سلامت روان دارد. به عنوان مثال، اغلب با افسردگی در انسان همراه هست. در حال حاضر محققان بر این باورند که مسدود کردن این ماده می تواند اثرات منفی انزوا را از بین ببرد.

استفاده از این روش جهت درمان اختلالات روانی در انسان کاربرد بالقوه دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، کارشناسان موسسه تکنولوژی کالیفرنیا ماده شیمیایی خاص کشف کردند که در نتیجه انزوای مزمن اجتماعی، در مغز تجمع می یابد.

محققان دریافتند که انزوای طولانی منجر به تغییرات گسترده ای در مغز موش ها شده است است.

این یافته نشان می دهد که اثرات متفاوت انزوای اجتماعی به علت زیاد کردن ژن Tac2 در مناطق مغزی است.

یافته های این بررسی در مجله Cell انتشار یافته است.

ارتباط بین انزوای اجتماعی و تغییرات شیمیایی مغز

واژه های کلیدی: محققان | ارتباط | شیمیایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz