توپ ایران خودرو صندلی میلیون تصویری

توپ: ایران خودرو صندلی میلیون تصویری راننده قیمت خودرو سرگرمی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم, در کشور عزیزمان ایران گردش قدرت نداریم/

محمود سريع‌القلم در کشور عزیزمان ایران طی یک قرن اخیر جامعه بزرگ‌تر از دولت نشده و دولت و حاکمیت خیلی بزرگ‌تر از جامعه است و جامعه نقش کلیدی در تصمیم‌سازی و تصم

از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم, در کشور عزیزمان ایران گردش قدرت نداریم/

محمود سریع القلم: از خودمحوری و خودخواهی ها خارج شویم/ در کشور عزیزمان ایران گردش قدرت نداریم؛ 4 هزار نفر داریم که ثابت اند

عبارات مهم : ایران

محمود سریع القلم: از خودمحوری و خودخواهی ها خارج شویم/ در کشور عزیزمان ایران گردش قدرت نداریم؛ 4 هزار نفر داریم که ثابت اند/ از مهمترین موانع آزادی در کشور، کنترل اقتصادی حاکمیت است/ حاکمیت نباید صاحب قدرت اقتصادی باشد

محمود سريع القلم در کشور عزیزمان ایران طی یک قرن اخیر جامعه بزرگ تر از دولت نشده و دولت و حاکمیت خیلی بزرگ تر از جامعه است و جامعه نقش کلیدی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ندارد. توسعه، تک شخصیتی است و افکار روشن و مشخص می خواهد و ما نیازمندیم فرهنگی ایجاد کنیم که افراد شخصیت خود را نشان بدهند و یک شخصیتی شدن شهروندان از ملزومات سالم سازی یک نظام اجتماعی است.

یک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: کشوری که تولید نکند و نتواند در بازار بین الملل سهمی جهت اقتصاد خود بگیرد، نمی تواند دنبال آزادی سیاسی برود.

از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم, در کشور عزیزمان ایران گردش قدرت نداریم/

به گزارش ایسنا محمود سریع القلم در همایش هم اندیشی و بررسی نقش تشکل ها در توسعه اقتصادی استان کرمان اظهار کرد: اتفاق مهمی که دو دهه است در دنیا افتاده، این است که کاریزما از بین رفته ولی این امر هنوز وارد کشور عزیزمان ایران نشده و کشور عزیزمان ایران هنوز کشور افراد است نه سیستم ها.

وی با بیان این که «در دنیای امروز توانایی ها و مهارت های فرد مهم است و کاریزما در این دنیا هیچ جایگاهی ندارد» تصریح کرد: ما و ژاپن دو کشوری هستیم که از ۱۶۰ سال قبل ازخارج از دنیا غرب وارد دوره مدرنیته شدیم ولی گزینش و گزینش ما از متون توسعه و مدرنیته بسیار متفاوت هست. ما اول سراغ آزادی سیاسی رفتیم و ژاپنی ها سراغ سیستم و تشکل رفتند.

محمود سريع‌القلم در کشور عزیزمان ایران طی یک قرن اخیر جامعه بزرگ‌تر از دولت نشده و دولت و حاکمیت خیلی بزرگ‌تر از جامعه است و جامعه نقش کلیدی در تصمیم‌سازی و تصم

وی با تاکید بر این که «معتقدم بنیان توسعه در نظام تولید یک کشور است و فونداسیون ساختمان توسعه، نظام اقتصادی است»، گفت: در ۱۱۰ سال گذشته کشور عزیزمان ایران یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته و ژاپن یکصد و ۷۰ هزار میلیارد دلار درآمد داشته است.

نایب رییس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه افزود: در فهم توسعه و اولویت بندی های توسعه در ۱۶۰ سال قبل دقیق نبودیم و اولویت خود را موضوعی تلقی کردیم که در مباحث توسعه، نتیجه توسعه تلقی می شود.

وی با بیان این که «کشوری که تولید نکند و نتواند در بازار بین الملل سهمی جهت اقتصاد خود بگیرد، نمی تواند دنبال آزادی سیاسی برود» ادامه داد: ما ایرانی ها در هنر، فلسفه، پزشکی و … در بین ملت ها جایگاه بسیار بالایی داریم ولی در این که حکمرانی یک امر تخصصی هست، جایگاه خوبی نداریم.

از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم, در کشور عزیزمان ایران گردش قدرت نداریم/

وی راجع به چرایی عدم موفقیت تشکل ها در کشور عزیزمان ایران بیان کرد: حاکمیت هایی در یک قرن داشتیم که به تشکل جامعه اعتقادی نداشتند و فرهنگ تشکل در جامعه ما ضعیف بوده هست. اگر بخواهیم در کشوری به سمت سالم سازی نظام اجتماعی حرکت کنیم، باید قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی جدا شود.پیشرفت اقتصادی اصول دارد و در کشوری که حاکمیت مالک اقتصاد هست، نباید منتظر توسعه باشیم.

سریع القلم اظهار کرد: مسئله دیگر این است که حوزه تفکر باید حوزه آمار و ارقامِ درست باشد و با حدس و گمان نمی شود کار کرد؛ لذا یکی از دلایل عدم موفقیت در سیاست خارجی این است که تحلیل ما از وقایع دنیا براساس آمار و ارقام نیست. آشنایی نادقیق ما در سیاستگذاری ها بسیار اثر دارد و هرچه به سمت حدس و تصورات برویم، به همان درجه در تصمیم سازی و تصمیم گیری مسئله خواهیم داشت و هرچه به سمت آمار، پژوهش و ارقام دقیق برویم، موفق خواهیم شد.

محمود سريع‌القلم در کشور عزیزمان ایران طی یک قرن اخیر جامعه بزرگ‌تر از دولت نشده و دولت و حاکمیت خیلی بزرگ‌تر از جامعه است و جامعه نقش کلیدی در تصمیم‌سازی و تصم

وی گفت: جهت سالم سازی نظام اجتماعی، حاکمیت نه تنها نباید صاحب قدرت اقتصادی باشد، بلکه باید میانجی باشد، باید سیاست هایی طراحی کند که با همه مردم جامعه کار کند و نگاهی به تمام اقشار و جریان های اجتماعی داشته باشد. تمرکززدایی از مسوولیت ها، ایجاد توازن میان جریان ها و وجود رسانه های نقاد و مستقل در زمینه سالم سازی نظام اجتماعی نیاز است و عالی ترین روش مبارزه با فساد مالی در دنیا، آزادی رسانه هاست.

وی در ادامه عنوان کرد: در کشور عزیزمان ایران طی یک قرن اخیر جامعه بزرگ تر از دولت نشده و دولت و حاکمیت خیلی بزرگ تر از جامعه است و جامعه نقش کلیدی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ندارد. توسعه، تک شخصیتی است و افکار روشن و مشخص می خواهد و ما نیازمندیم فرهنگی ایجاد کنیم که افراد شخصیت خود را نشان بدهند و یک شخصیتی شدن شهروندان از ملزومات سالم سازی یک نظام اجتماعی است.

از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم, در کشور عزیزمان ایران گردش قدرت نداریم/

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مهمترین مسئله سیاسی در توسعه کشور عزیزمان ایران عدم گردش قدرت در کشور عزیزمان ایران است و حدود ۴ هزار نفر داریم که ثابت هستند. مهمترین مسئله فکری عدم توسعه کشور عزیزمان ایران فقدان قرارداد اجتماعی است و هر هشت سال یک بار تعریف مان از عدالت، آزادی، بخش شخصی و … را عوض می کنیم.

وی با اشاره به این که «کار بین المللی ضرورت پیدا نکرده است» عنوان کرد: توسعه یافتگی نیاز به ارتباطات جهانی دارد و کار با شبکه جهانی موجب رشد می شود و نداشتن ارتباطات جهانی ضد توسعه است.

وی اظهار کرد: کشوری که تولید ثروت نکند، نمی تواند هویت خود را حفظ کند و ریشه تولید ثروت در بخش شخصی هر کشور است و این تجربه جهانی هست. یکسان ازی ضد توسعه است و در این صورت افراد نمی توانند خلاقیت خود را بروز بدهند.

سریع القلم در بخش دیگری از سخنانش گفت: از مهمترین موانع آزادی در کشور، کنترل اقتصادی حاکمیت است و این که مردم از وحشت معاش حرف نزنند.

وی با بیان این که «بخش شخصی مبنای آزادی بشر است»، گفت: بخش شخصی در سالم سازی نظام اجتماعی اهمیت زیادی دارد لیکن فهم زمان، سود و زیان، ثبات، بهره وری و کارآمدی و ارتباطات بین المللی ریشه در بخش شخصی دارد.

وی با تاکید بر این که «دانش و آگاهی، اجماع، فرهنگ تازه شهروندی و تعامل بین المللی از جمله راهکارها جهت تقویت تشکل ها هستند» افزود: بخشی از علت های این که تشکل ها ضعیف هستند، بخشی به حاکمیت بر می گردد و بخش دیگر مربوط به این است که ما در ناخودآگاهمان منتظر هستیم، حاکمیت کاری بکند. هنگامی که جامعه رشد کند، حاکمیت مجبور می شود به سمت جامعه آمده و تصمیمات خود را عوض کند.

این استاد دانشگاه با بیان این که «ریشه کار جمعی در کارآمدی است»، افزود: اگر از افراد بیرون آمده و سیستم درست کنیم، موفق می شویم. اگر می خواهیم توسعه پیدا کنیم، باید یک اتفاق در جامعه ما بیفتد و این است که از فرد به طرف جمع و شرکت حرکت کنیم. باید از اُبهت فرد به توانایی فرد حرکت کنیم و ظرفیت های فکری فرد اهمیت داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم تبعیت از قانون، آیین نامه و قواعد، گفت: باید به شرکت وفادار بود و قائل شدن به فکر و تخصص، جلگیری از یکسان سازی، ایجاد و فرآیند اجماع سازی، پذیرفتن تغییر، مسوولیت پذیری، تعاملات بین المللی از جمله رهکارهاست و باید به سمت تشکل و شبکه سازی حرکت کرده و از خودمحوری و خودخواهی ها خارج شویم.

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | ایرانی | اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz