توپ ایران خودرو صندلی میلیون تصویری

توپ: ایران خودرو صندلی میلیون تصویری راننده قیمت خودرو سرگرمی

گت بلاگز اخبار اجتماعی باران ۱۸ درصد کمتر بارید

از ابتدای مهر تا ۲۱ آذرماه سال جاری، میزان بارش های کشور به ۲۷.۶ میلیمتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کم شده است است. 

باران ۱۸ درصد کمتر بارید

باران ۱۸ درصد کمتر بارید

عبارات مهم : باران

از ابتدای مهر تا ۲۱ آذرماه سال جاری، میزان بارش های کشور به ۲۷.۶ میلیمتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کم شده است هست.

به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار ثبت شده است در ایستگاه های باران سنجی کشور، از ابتدای سال آبی امسال یعنی اول مهرماه تا ۲۱ آذرماه سالجاری ۲۷.۶ میلیمتر بارش ثبت شده است که این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد و نسبت به مدت مشابه میانگین دراز مدت ۵۱.۶ میلیمتر با ۴۷ درصد کم کردن مواجه بوده است.

باران ۱۸ درصد کمتر بارید

بیشترین میزان بارش های کشور در میان شش حوضه مهم مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با ۱۱۴.۵ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۶ میلیمتر، یک درصد کم کردن داشته است.

همچنین حوضه های آبریز مهم دریاچه ارومیه با ۷۳.۴ میلیمتر، خلیج فارس و دریای عمان با ۳۳.۴ میلیمتر، قره قوم با ۱۱.۸ میلیمتر، فلات مرکزی با ۷.۴ میلیمتر و مرزی شرق با ۱.۳ میلیمتر به ترتیب رتبه های دوم تا ششم بارش های کشور را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

از ابتدای مهر تا ۲۱ آذرماه سال جاری، میزان بارش های کشور به ۲۷.۶ میلیمتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کم شده است است. 

از سوی دیگر میزان بارش های حوضه های آبریز اصلی، خلیج فارس و دریای عمان و فلات مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۲۱ و ۵۰ درصد کم کردن مواجه بوده اند و حوضه آبریز مهم دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد زیاد کردن بارش داشته است.

در این میان میزان بارش ها در حوضه های آبریز مهم مرزی شرق و قره قوم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است

واژه های کلیدی: باران | مرکزی | مقایسه | دریای خزر | میزان بارش ها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz